افتخارات

blank
blank
blank
blank
blank

1) کسب مقام تولید کنند برتر در سال 1394

2) کسب مقام کارآفرین برتر در سال 1395

3) کسب مقام کارآفرین جوان در سال 1397

4) و چندین افتخارات کوچک و بزرگ دیگر …

حضور-پرآور-در-نمایشگاه-های-بین-المللیwww.paravar.ir-2
همایش-صنعت-و-معدن-95-2
همایش-صنعت-و-معدن-95-1
همایش-صنعت-و-معدن-95-3