افتخارات

افتخارات

1) کسب مقام تولید کنند برتر در سال ۱۳۹۴

۲) کسب مقام کارآفرین برتر در سال ۱۳۹۵

۳) کسب مقام کارآفرین جوان در سال ۱۳۹۷

۴) و چندین افتخارات کوچک و بزرگ دیگر …

حضور-پرآور-در-نمایشگاه-های-بین-المللیwww.paravar.ir-2
همایش-صنعت-و-معدن-95-2
همایش-صنعت-و-معدن-95-1
همایش-صنعت-و-معدن-95-3