افتخارات

افتخارات

blank
blank
blank
blank
blank
blank

1) کسب مقام تولید کنند برتر در سال ۱۳۹۴

۲) کسب مقام کارآفرین برتر در سال ۱۳۹۵

۳) کسب مقام کارآفرین جوان در سال ۱۳۹۷

۴) و چندین افتخارات کوچک و بزرگ دیگر …

حضور-پرآور-در-نمایشگاه-های-بین-المللیwww.paravar.ir-2
همایش-صنعت-و-معدن-95-2
همایش-صنعت-و-معدن-95-1
همایش-صنعت-و-معدن-95-3