مینی دوره آموزش پرورش بلدرچین

با شرکت در این دوره آمورزشی، سودی معادل میلیون‌ها تومان در ماه، ایجاد کنید! پرورش مرغ تخمگذار را یک بار…

0
99,000 تومان

مینی دوره آموزش پرورش بوقلمون

با شرکت در این دوره آمورزشی، سودی معادل میلیون‌ها تومان در ماه، ایجاد کنید! پرورش مرغ تخمگذار را یک بار…

0
99,000 تومان

مینی دوره آموزش پرورش کبک

با شرکت در این دوره آمورزشی، سودی معادل میلیون‌ها تومان در ماه، ایجاد کنید! پرورش مرغ تخمگذار را یک بار…

0
99,000 تومان

مینی دوره آموزش پرورش مرغ تخمگذار

با شرکت در این دوره آمورزشی، سودی معادل میلیون‌ها تومان در ماه، ایجاد کنید! پرورش مرغ تخمگذار را یک بار…

0
99,000 تومان

مینی دوره آموزش جوجه کشی

با شرکت در این دوره آمورزشی، سودی معادل میلیون‌ها تومان در ماه، ایجاد کنید! پرورش مرغ تخمگذار را یک بار…

0
99,000 تومان